Контакти

Електронно Списание „ФИНАНСИ“

Гр. Пловдив 4000

Бул. „Хр. Ботев“ №27 А, ет. 3

e-mail: financebg.office@gmail.com

Главен редактор:
проф. Асен Конарев +359 882 933 405

Зам. гл. редактори:
Хачик Язъджиян +359 882 933 244
Огнян Дечев +359 882 933 525

Comments are closed