Контакти

Електронно Списание „ФИНАНСИ“

гр. Пловдив 4000

бул. „Хр. Ботев“ №27 А

e-mail: financebg.office@gmail.com

Главен редактор:
Проф. Ганчо Ганчев

Зам. главен редактор:
Доц. Елена Ставрова

Отговорен редактор:
Хачик Язъджиян +359 882 933 244, e-mail: hachik.fintvmedia@gmail.com

Comments are closed