проф. д-р Ангел Илиев Гроздин

Роден на 18.10.1932 г. в гр. Батак. Член на РМС от 1946 г., кандидат член на БКП през 1958 г., член на БКП и БСП от 1959 г. до сега.

Агроикономист. Професор. Общественик. Завършва Висшия селскостопански институт – Пловдив (1957) и второ висше образование в Академията за обществени науки и социално управление (АОНСУ), спец. „Аграрна икономика” (1965). След завършване на образованието си работи в гр. Карнобат – управител на филиал при ДЗС. През 1958 г. работи в Областния и градски комитет на Комсомола, гр. Пловдив. През 1959 – 1964 г. е Председател на ТКЗС гр. Батак. От 1964 г. до 1997 г. е научен сътрудник в Института по овощарство, гр. Пловдив. От 1972 до 1975 г. е зам. председател по икономическите въпроси на АПК „Тракия”, гр. Пловдив. Ръководител е от създаването на секция (катедра) „Икономика и организация” (по-късно „Икономика и маркетинг”). В 1975 г. защитава дисертация и му е присвоена научна степен „доктор по икономика”. В 1978 г. е избран за старши научен сътрудник – II степен (доцент). През 1989 г. старши научен сътрудник – I степен (професор). В 2000 г. е избран и за извънреден професор във Великотърновския университет. Член на комисията по растениевъдство към ВАК (Висша атестационна комисия).

От 1992 г. участва във Висшето ръководство на КТИ АД (Корпорация за технологии и иновации – гр. Пловдив).

Има над 250 публикации, участва в 18 книги и сборници в страната и чужбина, 72 научни труда и статии, 23 научни доклада и др. Вземал е участие в над 30 научни и научно-практически конференции в страната и чужбина.Член е на научно-консултативни съвети, член на редакционни колегии, на секцията по икономика и градинарство към Световната организация по градинарство. Бил е експерт и преди всичко ръководител на екипи за разработка на проекти за развитие на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост (агроиндустрията) в други страни: Германия, Полша, Русия, Чили, Мексико, Никарагуа, Мозамбик, Алжир, Виетнам. Говори испански и руски език и ползва френски и полски. Носител на орден „Св. св. Кирил и Методий” – първа степен. Почетен член на Съюза на икономистите в България, ветеран на социалистическото движение в България – 2013 г. – Бузлуджа, почетен гражданин на гр. Батак и общината – септември, 2014 г.

Проф. Гроздин е виден обществен деятел в Батак, Пловдив и страната. През 1962-1965 г. е общински съветник в Батак и окръжен съветник в Пазарджик. Председател е на съюза на селскостопанските специалисти в Пловдив (1980-1994). Член на ВС на БСП и председател на комисията по земеделие, гори и екология (1996-1998). Понастоящем е член на Националния съвет и на Изпълнителното бюро на движението на ветераните в БСП в България. Председател на Сдружение „Памет и бъдеще”, гр. Пловдив. Член е на ГС на БСП, гр. Пловдив от 1996 г.

Comments are closed