Проф. д.ик.н. Асен Конарев

Председател на УС на Корпорация за технологии и иновации АД гр. Пловдив, Доктор на икономическите науки от 1982 година. Професор по икономика и управление от 1987 година. Специализирал в МГУ – Москва, „Хумболд“ – университет в Берлин, Университет на Делауер в САЩ и др. Участва в неправителствения сектор на Република България като член на националните ръководства или съучредител на: Сдружение „Регионални научно-технически съюзи с Дом на науката и техниката – гр. Пловдив“, Фондация „Международен институт за изследване на кооперациите“ гр. Пловдив и др.. Главен редактор на Списание “Финанси”.

Comments are closed