Редактори

Редакционият  съвет на списанието през годините е работило в следния състав: председател проф. д-р. ик. Ганчо Ганчев, членове: проф. д-р ик. Ален Бюзле, Франция, проф. д-р ик. Ангел Гроздин, проф. д-р  ик. Асен Конарев, проф. д-р Бьорн Паапе, Германия, ст.н.с. 1-ва ст., Вера Иванова, доц. д-р  ик. Георги Генов, ст. н. с., д-р  ик. Горан Банков, проф. д-р. Дезмонд Макфоран, Шотландия, проф. д-р  Делчо Порязов, доц. д-р ик.  Емил Михайлов, доц. д-р ик. Здравко Гъргаров, проф. Милчо Стоименов, проф. д-р  Зоран Иванович, Хърватска, Univ.,Prof. Dr. rer. coc. oek. Йохан Бразда, Австрия, проф. д-р  ик. Начко Радев, д-р ик. Петър Нейчев, д-р ик. Петър Чобанов, доц. д-р  ик. Румен Гечев, доц. д-р  ик. Румяна Лилова, доц. д-р  ик. Свобода Тошева, доц. д-р Стефан Вачков, Dr. rer. soc. oek. Тоде Тодев, Австрия, проф. д-р ик. Чавдар Николов.

В последните години Списанието премина само в електронен вариант чрез онлайн медията www.financebg.com, като беше списвано от редакционната колегия с главен редактор д-р ик. Петър Нейчев, зам. главни редактори проф. д-р ик. Асен Конарев, Стефан Прончев, редактори Гинка Милушева – Калайджиева, Петя Иларионова, Огнян Дечев.

Списанието е медиен партньор на Съюза на икономистите в България, Сдружение „Е-Бизнес Клъстер“ и Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране /БАККОМ/

Comments are closed