Визия

Списание „Финанси“ е онлайн медия за финанси и бизнес, в което основните жанрове са анализи, коментари, прогнози,  новини, интервюта с учени и експерти. Читателската му аудитория е в широк спектър: студенти и научни работници, бизнесмени и банкери, както и българската диаспора по света. Няма ограничение в тематиката: от управлението на паричните потоци до инвестиционния мениджмънт и експерименталните финанси. Като своя основна мисия списанието  цели повишаване на финансовата грамотност на българите у нас и по света за подобряване ефективността на българския бизнес и неговата конкурентоспособност.

Идеята за издаване на списание “Финанси и финансова политика” принадлежи на  д-р ик. Петър Нейчев, проф. д-р ик. Асен Конарев, проф. д-р ик.  Ангел Гроздин и проф. д-р ик. Ганчо Ганчев. Тя се роди в опита ни да се запълни празнината от отсъствието на периодичен орган, акцентиращ върху проблемите на финансовия сектор като цяло, при това както в прагматичен, така и в  теоретичен план. Излизащите тогава и сега вестници и списания са относително тясно специализирани и като правило, придържащи се към определен тип стандартно представяне на събитията във финансовия свят.

Задачата през изминалите години винаги е била подбор на интересни  материали, засягащи важни аспекти от развитието на българските финансови пазари и световната валутно-финансова система.

Рождената дата на списание „Финанси и финансова политика” е  11.10.2003г., когато е подписан договор за учредяване на консорциум „Българска финансова общност”. Това списание продължава историята на списанието „Банки, Инвестиции, Пари”, което беше основано от същите издатели и редактори.

Появата на списание “Финанси и финансова политика” в книжен вариант, както и на web-страницата www.financebg.com, имат за цел да отразяват актуалните проблеми в областта на финансите и възможностите за тяхното решаване, функционирайки като съвременна интернет-медия. През изминалите години на страниците му бяха поместени  значими теоретични и приложни финансови и икономически научни разработки, анализи и прогнози от видни научни работници, финансисти и икономисти от България и чужбина.

Списанието е търсило и ще търси  най-прекия път към читателя от сферата на  финансите, научните работници от творческите лаборатории и научни институти. В медията се отделя място и за широки публични дискусии по актуалните теми,  създават се условия за разширяване на сътрудничеството между науката и бизнеса, дава се възможност на млади научни работници да утвърждават своето име със значими публикации. Повече от десет години списанието е регистрирано в Патентното ведомство под рег.  номер 51392  и притежава Свидетелство за запазена марка за името на списанието  „Финанси”.

Comments are closed