Д-р ик. инж. Петър Нейчев Нейчев

Роден в гр. Пловдив на 08.08.1948 година. Завършил висшето си образование през 1970г. във ВМЕИ София, специалност „Автоматика и телемеханика”. През 1983г. завършва задочно  ВИИ „Карл Маркс” /УНСС/ специалност „Икономика на промишлеността”. Специализира в Германия, СССР, Чехословакия, САЩ – „Bank of America”. Работи в Цюрих и Виена, Австрия. През 2005 година защитава  дисертация на тема „Финансов анализ на предприятието” и става доктор на икономическите науки.

  • Издател на списание „Финанси” и списание „Клуб Орфей”;
  • Носител на наградата за благотворителност „Пол Харис” на Ротари Интернешънъл;
  • Възстановител на кооперативните популярни каси и банки;
  • Автор и издател на четири книги в областта на финансите.

Comments are closed