РЕДАКТОРИ

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Главен  редактор – Проф. д-р Ганчо ГанчевEditor-in-Chief – Prof. Gancho Ganchev
Зам. гл. редактор –  Доц. д-р Елена СтавроваDeputy ch. editor – Assoc. Prof. Elena Stavrova
Редколегия:Editorial Board:
Проф. д.ик.н. Асен Конарев, БългарияProf. Asen Konarev, Bulgaria
Проф. д.ик.н. Румен Гечев, БългарияProf. Rumen Gechev, Bulgaria
Проф. д-р Адриана Григореску, РумънияProf. Adriana Grigorescu, Romania
Проф. д-р Румен Брусарски, БългарияProf. Rumen Bursarski, Bulgaria
Проф. д-р Силвия Трифонова, БългарияProf. Silviya Trifonova, Bulgaria
Проф. д-р Стефан Вачков, БългарияProf. Stefan Vachkov, Bulgaria
Проф. д-р Стефан Симеонов, БългарияProf. Stefan Simeonov, Bulgaria
Доц. д-р Банчо Банов, БългарияAssoc. Prof. Bancho Banov, Bulgaria
Доц. д-р Владимир Ценков, БългарияAssoc. Prof. Vladimir Tzenkov, Bulgaria
Доц. д-р Десислава Стоилова, БългарияAssoc. Prof. Desislava Stoilova, Bulgaria
Доц. д-р Иван Тодоров, БългарияAssoc. Prof. Ivan Todorov, Bulgaria
Доц. д-р Йелена Титко, ЛатвияAssoc. Prof. Yelena Titko, Latvia
Гл. ас. д-р  Мария Паскалева, БългарияAsst. Prof. Maria Paskaleva, Bulgaria
Гл. ас. д-р  Стоян Танчев, БългарияAsst. Prof. Stoyan Tanchev, Bulgaria
Гл. ас. д-р Николай Патонов, БългарияAsst. Prof. Nikolay Patonov, Bulgaria
Маг. Венелин Йорданов, БългарияMEc. Venelin Yordanov

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

 

Главен  редактор – Проф. д-р Ганчо ГанчевEditor-in-Chief – Prof. Gancho Ganchev
Зам. гл. редактор –  Доц. д-р Елена СтавроваDeputy ch. editor – Assoc. Prof. Elena Stavrova
Отговорен редактор 
Хачик Язъджиян +359 882 933 244Hachik Yazadzhiyan
e-mail: hachik.fintvmedia@gmail.com
Издател:Publisher
Етик Финанс АДEthic Finance PLC
Председател: д-р ик. Петър НейчевChairman: Dr.Ecc Eng. Petar Neychev
Зам. Председател:  европейски адвокат Димитър ГишинDeputy chairman: European Lawyer Dimitar Gishin
Предпечат:Prepress
 
Fin TV – Creative StudioFin TV – Creative Studio
“Фин ТВ“ ООДFin TV Ltd
office@fintvbg.comoffice@fintvbg.com
+359 882 933 244+359 882 933 244

Comments are closed